meşgul olmak

v. be busy, be occupied with doing, engage in, deal, be at smth., be into, concern oneself, handle, occupy oneself, take up, weigh in, work, work away

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • meşgul olmak — vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak Kâtip daha fazla meşgul olmaya lüzum görmeden genç kızı yalnız bırakıp gitti. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • meşgul — sf., lü, Ar. meşġūl 1) Bir işle uğraşan, iş görmekte olan Belediye doktoru, kışın kimya tecrübeleri ile meşguldü. S. F. Abasıyanık 2) Çalışır, kullanılır durumda olan, dolu Telefon meşgul. Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller meşgul etmek meşgul… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • derdi başından aşkın (olmak) — 1) (bir kimsenin) birçok sorunu bulunmak Kendi derdimiz başımızdan aşkın, bir de başkasının derdi ile uğraşacak vaktimiz yok. H. Taner 2) (bir kimsenin) aşırı derecede meşgul olmak Benim derdim başımdan aşkın, bir de onunla uğraşamam şimdi. A.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bakmak — e, ar 1) Bakışı bir şey üzerine çevirmek Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim. C. S. Tarancı 2) Aramak 3) Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak Limana bakan penceresinden deniz görünürdü. O. V. Kanık 4) Bir şeyin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ucundan tutmak — 1) (bir işin veya bir şeyin) bir şeyle meşgul olmak, katkı sağlamak, yardımcı olmak Ömür boyu hiçbir işin ucundan tutmamış insanlar için bile bir yaşlılık fonu düzenlenmiş. H. Taner 2) mec. (bir işin veya bir şeyin) bir işi yeterince ilgilenmeden …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • TELHİYE — Gâfil olmak, gaflette bulunmak. * Meşgul olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İSTİGRAK — Gark olmak, dalmak. * Dalgınlık. * Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek. * Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek. * Gr: El harf i ta… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • otlamak — nsz 1) Hayvan, dolaşarak yerdeki ot, çimen, yaprak vb.ni yemek, yayılmak Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor. H. R. Gürpınar 2) mec. Meşgul olmak Liseyi bitirmiş, üniversiteye gitmiş, birkaç sene otlamış orada, çakmış. A. İlhan 3) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iştigal etmek — uğraşmak, ilgilenmek, meşgul olmak Otuz senedir tiftik ticaretiyle iştigal ederim. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kıskıvrak yakalamak (veya bağlamak) — 1) kurtulamayacak veya çözülemeyecek biçimde tutmak, sımsıkı tutmak 2) mec. tamamen etkisi altında kalmak, bir şeyle sürekli meşgul olmak Amma yalnız bu olmadı, benim muhayyilemi kıskıvrak bağlayan şey, bir başka tecrübe daha ömrüm boyunca beni… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • işi çıkmak — başka bir işle meşgul olmak Bazen işi çıkıyor, günlerce... F. F. Tülbentçi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.